Psihologie clinică

Dacă sunteți interesat(ă) de identificarea potențialului de funcționare al psihicului dumneavoastră, de constatarea eventualelor dificultăți sau a unor eventuale tulburări psihice, dar și a punctelor dumneavoastră tari, a resurselor de care dispuneți în încercarea de a depăși anumite dificultăți puteți opta pentru o evaluare clinică în vederea formulării unui psihodiagnostic. Psihodiagnosticul se referă la cunoașterea factorilor psihologici cu relevanță pentru sănătate și boală și se realizează prin procesul de evaluare clinică. Evaluarea clinică utilizează metode diverse precum testarea psihologică sau interviul clinic etc. În urma evaluării clinice veți putea obține recomandarea unui anumit tip de terapie: consiliere psihologică, psihoterapie, terapie psihiatrică/medicamentoasă etc. Componentele psihologice evaluate clinic pot include: aspecte afective; aspecte cognitive; aspecte comportamentale; aspecte psihofiziologice; aspecte de personalitate; aspecte relaţionale.

Activităţile specifice de psihodiagnostic şi evaluare clinică, bazate pe evaluarea componentelor descrise mai sus, se referă la:

• investigarea şi psihodiagnosticul tulburărilor psihice şi a altor condiţii de patologie care implică în etiopatogeneză mecanisme psihologice, în limitele competenţei psihologului;
• evaluarea psihologică a stării de sănătate psihică ca prerechizită pentru desfăşurarea unor activităţi care presupun examinare psihologică (ex. testarea profesorilor, a funcţionarilor publici etc.);
• evaluare cognitivă şi neuropsihologică;
• evaluare comportamentală;
• evaluare subiectiv-emoţională;
• evaluarea personalităţii şi a mecanismelor de coping / adaptare / defensive;
• evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului, familiei sau altor grupuri;
• evaluarea contextului familial, profesional, social (ex. calitatea vieţii, funcţionarea socială), economic, cultural în care se manifestă problemele psihologice;
• evaluarea gradului de discernământ al persoanelor, în limitele competenţei psihologului;
• evaluarea dezvoltării psihologice;
• alte evaluări în situaţii care implică componente psihologice clinice (ex. chestionare de interes în consilierea vocaţională etc.).